มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

สลัดผักเพื่อสุขภาพ

วัตถุประสงค์
      1.  เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้เรื่องประเภทของผักสลัด
2.  เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้รสชาติของผักชนิดต่างๆ

พัฒนาการเด็ก

วิธีการ
1.  จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์/วัตถุดิบ ได้แก่  ชาม  จาน  เขียง  มีด  ผักกาดหอม กรีนโอ๊ค  แตงกวา  บ็อคโครี่

ข้าวโพด หอมใหญ่ แครอท  น้ำมันงา  ซอสญี่ปุ่น  งาขาวคั่ว  น้ำส้มสายชูหมัก  น้ำตาลทราย และเกลือ
2.  ทำน้ำสลัดโดยการนำ น้ำมันงา ซอสญี่ปุ่น งาขาวคั่ว น้ำสมสายชูหมักน้ำตาลทราย  เกลือ ผสมกัน

และปรุงรสตามชอบ
3.  ให้เด็กเด็ด ฉีก และหั่นผัก  ใส่ลงในภาชนะ
4.  นำน้ำสลัดที่ผสมแล้ว ราดลงบนผัก

ข้อเสนอแนะ

  • ผู้ปกครองกระตุ้นให้เด็กมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมให้มากที่สุด

ข้อควรระวัง

  1. ไม่ควรให้เด็กทำตามลำพังอาจทำให้เกิดอันตรายได้
  2. ระวังอุบัติเหตุจากของมีคม และส่วนผสมเข้าตา

 


ย้อนกลับ