มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ศิลปะเพ้นท์ก้านกล้วย

วัตถุประสงค์

  • เพื่อให้เด็กได้เสริมสร้างจิตนาการและความคิดสร้างสรรค์ จากวัสดุธรรมชาติ

พัฒนาการเด็ก

วิธีการ
1.  จัดเตรียมอุปกรณ์  ได้แก่  ก้านกล้วย  สี  มีด  กระดาษร้อยปอนด์  กรรไกร
2.  นำก้านกล้วยมาตัดเป็นแบบต่างๆ
3.  นำสีมาทาบนก้านกล้วยแล้วนำไปพิมพ์บนกระดาษให้เป็นลายตามจินตนาการ
4.  นำไปตากให้แห้ง

ข้อเสนอแนะ
1.   ผู้ปกครองกระตุ้นให้เด็กมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมให้มากที่สุด
2.   ควรจะมีผ้ากันเปื้อนสำหรับเด็ก

ข้อควรระวัง

  • ระวังสีเข้าปาก และตาเด็ก

ย้อนกลับ