มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ศิลปะจากดิน ทราย

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้การทำศิลปะจากธรรมชาติ
2.  เพื่อฝึกทักษะการใช้กล้ามเนื้อ มือ  ตา  ให้มีความสัมพันธ์กัน
พัฒนาการเด็ก

วิธีการ
     1.  จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ได้แก่  ดิน  ทราย  กระดาษ 100 ปอนด์ กาวลาเท็กซ์ กล่องกระดาษ ถุงพลาสติก
2.  นำกาวมาใส่ในถุงพลาสติกรัดให้แน่น เจาะรูที่มุมถุง
3.  บีบกาวลงบนกระดาษให้ทั่วกระดาษ
4.  นำทรายมาโรยให้ทั่วกระดาษ กลิ้งไป-มาให้ทรายติดกับกาว เป็นลายสวยงาม

ข้อเสนอแนะ

  • ผู้ปกครองกระตุ้นให้เด็กมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมให้มากที่สุด

ข้อควรระวัง  

  • ระวังอุบัติเหตุจากทรายเข้าในตา

ย้อนกลับ