มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ศิลปะการเพ้นท์ผ้าจากวัสดุธรรมชาติ


วัตถุประสงค์

  • เพื่อให้เด็กได้เสริมสร้างจิตนาการและความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาไปสู่การฝึกสมาธิ

พัฒนาการเด็ก

วิธีการ

  1. จัดเตรียมอุปกรณ์ ได้แก่ สีอคริลิค/สีน้ำมัน, ผ้าดิบ/ผ้าฝ้าย, พู่กัน, จานสี, วัสดุธรรมชาติ (ใบไม้, ดอกไม้, ทราย, หิน, ฯลฯ)
  2. นำสีมาเพ้นท์/วัสดุ พิมพ์บนผืนผ้า ตามจินตนาการ
  3. ทิ้งไว้ให้แห้ง แล้วนำไปใช้ประโยชน์

 

ข้อเสนอแนะ

  • ผู้ปกครองกระตุ้นให้เด็กมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมให้มากที่สุด

ข้อควรระวัง

  • ไม่ควรให้เด็กทำกิจกรรมตามลำพังอาจเกิดอันตรายต่อเด็ก (ระวังสีและวัสดุเข้าปาก,เข้าตา)

ย้อนกลับ