มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ศิลปะการจัดกระเช้าผัก

วัตถุประสงค์

  • เพื่อให้เด็กได้เสริมสร้างจิตนาการและความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาไปสู่การฝึกสมาธิ

พัฒนาการเด็ก

วิธีการ
1.  จัดเตรียมผักสดนานาชนิดที่เด็กรู้จักอย่างน้อย 3-5 ชนิด และอุปกรณ์ (โอเอซิส แจกัน กรรไกร ไม้จิ้มฟัน)
2.  นำโอเอซิสมาแช่น้ำทิ้งไว้ประมาณ  30  นาที
3.  นำโอเอซิสมาตัดและนำไปใส่ในแจกัน
4.  นำผักสดมาปักตกแต่งให้สวยงามตามจินตนาการ
ข้อเสนอแนะ
     1.  ผู้ปกครองกระตุ้นให้เด็กมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมให้มากที่สุด
2.  ภาชนะสามารถปรับเปลี่ยนได้หลายรูปแบบ  เช่น ขวดน้ำพลาสติก ขันน้ำ กระถาง กระบะ  เป็นต้น

ข้อควรระวัง    

  1. ไม่ควรให้เด็กทำกิจกรรมตามลำพัง เพราะอาจเกิดอันตรายต่อเด็ก
  2. ระวังของมีคม เช่น ไม้จิ้มฟัน

ย้อนกลับ