มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติ

วัตถุประสงค์
1.   เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้การทำสีจากธรรมชาติ
2.   เพื่อฝึกทักษะการใช้กล้ามเนื้อมือ  ความคิดสร้างสรรค์   จินตนาการ

พัฒนาการเด็ก

วิธีการ
1.  จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ได้แก่  ผงขมิ้น   ใบมะม่วง  ผ้าดิบ  หนังยางหรือเชือก  กรรไกร  ครก/สาก   หม้อ

เตาถ่าน  กะละมัง   ไม้พาย   เกลือเม็ด
2.  นำใบมะม่วงหั่น  และตำให้ละเอียด นำไปต้มและใส่เกลือทิ้งไว้  1  ชม. จนเป็นสีเขียว
3.  นำผงขมิ้น เกลือเม็ด คนจนละลายในน้ำร้อน จนเป็นสีส้ม พักทิ้งไว้
4.  นำผ้าดิบที่ตัดแล้วตามที่ต้องการมาพับ  มัด  ตามจินตนาการ
5.  นำผ้าที่ มัด  ลงไปย้อมตามสีต่าง  ประมาณ  30  นาที แล้วแกะออกนำไปตากให้แห้ง

ข้อเสนอแนะ
1.   ผู้ปกครองกระตุ้นให้เด็กมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมให้มากที่สุด
2.   ควรนำผ้าดิบไปซักก่อนนำมาทำผ้ามัดย้อมเพื่อให้สีติดง่ายขึ้น
3.   หลังย้อมผ้าเสร็จควรแช่นำเกลือทิ้งไว้  1  คืน  เพื่อให้สีติดคงทน

ข้อควรระวัง

  • ระวังอุบัติเหตุจากเตาไฟ

ย้อนกลับ