มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ปลูกผักบุ้ง

Picture4

 

วัตถุประสงค์

  • เพื่อให้เด็กเรียนรู้ขั้นตอนการปลูกผักสวนครัว

พัฒนาการเด็ก
Picture1

วิธีการ

  1. นำเมล็ดผักบุ้งแช่น้ำประมาณ 2   ชั่วโมง
  2. นำดินใส่ในภาชนะที่เตรียมไว้
  3. นำเมล็ดผักบุ้งที่แช่น้ำไว้มาปลูกลงบนดิน
  4. รดน้ำให้ชุ่มและนำไปวางไว้ในที่มีแสงแดดรำไร
  5. ทิ้งไว้ประมาณ 7  วัน

ข้อเสนอแนะ

  1. ผู้ปกครองกระตุ้นให้เด็กมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมให้มากที่สุด
  2. ภาชนะสามารถปรับเปลี่ยนได้หลายรูปแบบ เช่น ขวดน้ำพลาสติก, ขันน้ำ, กระถาง, กระบะ เป็นต้น

ข้อควรระวัง

  1. ไม่ควรให้เด็กทำกิจกรรมตามลำพังอาจเกิดอันตรายต่อเด็ก (หยิบเมล็ดผักเข้าปากและติดคอ)
  2. ไม่ควรใส่เมล็ดผักมากเกินไป อาจทำให้เจริญเติบโตได้ไม่เต็มที่

 


ย้อนกลับ