มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

น้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ

วัตถุประสงค์

  • เพื่อให้เด็กได้รับรู้รสชาติและเรียนรู้สีของสมุนไพรธรรมชาติ

พัฒนาการเด็ก

วิธีการ
1.  จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ ได้แก่   ดอกอัญชัน   ดอกกระเจี๊ยบ  ใบเตย  หม้อ   เตาถ่าน  มีด  น้ำตาลทราย
2.  นำสมุนไพรมาหั่น  ขยำ  ตำ  ให้ละเอียด
3.  นำสมุนไพรไปต้มให้เดือดประมาณ  30  นาที
4.  นำมากรองโดยใช้ผ้าขาวบาง
5.  นำไปต้มให้เดือดแล้วใส่น้ำตาลทรายตามชอบ

ข้อเสนอแนะ

  • ผู้ปกครองกระตุ้นให้เด็กมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมให้มากที่สุด

ข้อควรระวัง

  • ระวังอุบัติเหตุจากไฟ และความร้อน


ย้อนกลับ