มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ถุงผ้าดอกไม้หอม


วัตถุประสงค์

1.   เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ความแตกต่างของดอกไม้แห้งและดอกไม้สด
2. เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้เรื่องกลิ่นของดอกไม้แห้งและดอกไม้สด

พัฒนาการเด็ก

วิธีการ
1.   จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ ได้แก่ ดอกดาวเรือง  ดอกมะลิ  ดอกกุหลาบ  ถุงผ้าตาข่าย  กรรไกร

หัวน้ำหอมกลิ่นดอกไม้  เชือก และวัสดุในการตกแต่ง
2.   ให้เด็กเด็ดกลีบดอกไม้แล้วดมกลิ่น จากนั้นนำไปตากให้แห้ง
3.   นำดอกไม้แห้งมาผสมกับกลิ่นน้ำหอม แล้วใส่ลงในถุงผ้า
4.   ตกแต่งเพิ่มเติมความสวยงามตามจินตนาการ
 ข้อเสนอแนะ
1.   ผู้ปกครองกระตุ้นให้เด็กมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมให้มากที่สุด
2.   ควรใส่หัวน้ำหอมเล็กน้อยเพื่อไม่ให้มีกลิ่นฉุนมากเกินไป

ข้อควรระวัง

  • ระวังเรื่องของการตกแต่งและอุปกรณ์จากของมีคม

ย้อนกลับ