มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

งานประดิษฐ์ม้าก้านกล้วย


วัตถุประสงค์

     1.   เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้การทำของเล่นวัสดุจากธรรมชาติ
2.   เพื่อส่งเสริมให้เด็กเรียนรู้การเล่นของเล่นพื้นบ้านแบบไทยๆ

พัฒนาการเด็ก

วิธีการ
1.  จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ ได้แก่  ก้านกล้วย  เชือก  ไม้กลัด  มีด
2.  นำก้านกล้วยมาตัดทำหัวม้าส่วนโคนที่มีขนาดใหญ่
3.  ใช้มีดปาดทั้งสองด้านความยาวประมาณ  10 ซม. หักให้เป็นรูปคอม้ามีหูสองข้าง แล้วใช้ไม้กลัดให้แน่น
4.  ตัดเชือกให้มีความยาวพอประมาณผูกตรงหัว และท้ายม้า  สำหรับสะพายไหล่ของผู้เล่น

ข้อเสนอแนะ

  • ผู้ปกครองกระตุ้นให้เด็กมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมให้มากที่สุด


ข้อควรระวัง

  • ระวังอุบัติเหตุจากของมีคม เช่น มีด ไม้กลัด

ย้อนกลับ