มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

การทำแป้งโดว์

วัตถุประสงค์
     1.  เพื่อให้เด็กได้พัฒนาการใช้ กล้ามเนื้อมัดใหญ่ กล้ามเนื้อมัดเล็ก
2.   เพื่อส่งเสริมพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ผ่านทักษะกระบวนการเล่น

พัฒนาการเด็ก

วิธีการ

  1. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ได้แก่ แป้งสาลี 1  ถ้วย, เกลือ ¼  ถ้วย, น้ำมันพืช ½  ช้อนโต๊ะ, น้ำต้มสุก ¼  ถ้วย, สีผสมอาหาร,  ภาชนะที่ใส่สำหรับนวดแป้ง

2.   นำวัสดุทั้งหมดเทใส่รวมกันในภาชนะ
3.   นวดแป้งให้เข้ากัน

ข้อเสนอแนะ

  • ผู้ปกครองกระตุ้นให้เด็กมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมให้มากที่สุด

ข้อควรระวัง    

  • ระวังเด็กเอาแป้งเข้าปากอาจทำให้ติดคอ และสำลักได้

 


ย้อนกลับ