มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

15 ต.ค.’วันไม้เท้าขาว’ เพื่อคนตาบอดทั่วโลก

รู้กันหรือไม่ว่า.. ทุกวันที่ 15 ตุลาคมของทุกปี คือ “วันไม้เท้าขาวโลก” (White Cane Safety Day) โดยไม้เท้าขาวถือเป็นสัญลักษณ์สากลของคนตาบอดทั่วโลก

ทุกวันที่ 15 ตุลาคมของทุกปี ถูกตั้งขึ้นเป็นวัน “วันไม้เท้าขาว” (White Cane Safety Day) ในสหรัฐอเมริกา นับตั้งแต่ปี ค.ศ. 1964 เป็นต้นมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมฉลองความสำเร็จของผู้ที่ตาบอดหรือผู้พิการทางสายตา โดยไม้เท้าขาวถือเป็นสัญลักษณ์สากลของคนตาบอดทั่วโลก และเป็นเครื่องมือที่นำไปสู่อิสรภาพ ซึ่งทางประธานาธิบดี ลินดอน บี. จอห์นสัน ได้ลงนามในประกาศวันไม้เท้าขาวภายในหนึ่งชั่วโมงหลังจากมีมติร่วมออกมา

ถึงแม้จะได้ชื่อว่าเป็น “วันไม้เท้าขาว” แต่ในความเป็นจริงแล้ว ไม้เท้าสำหรับคนตาบอดอาจไม่จำเป็นต้องเป็นสีขาวก็ได้ แต่โดยทั่วไปไม้เท้าที่ได้มาตรฐานมักเป็นสีขาว เพราะสีขาวสามารถสะท้อนแสงได้ในความมืด ช่วยให้คนสัญจรไปมาทั้งทางเท้าและทางถนนมองเห็นคนตาบอดที่เดินทางในเวลากลางคืนได้

ประโยชน์และความสำคัญของไม้เท้าขาว

1. เป็นเครื่องบ่งชี้ว่าผู้ที่กำลังใช้ไม้เท้านั้นตาบอด

2. เพื่อป้องกันไม่ให้กระทบกับสิ่งกีดขวางที่อยู่ข้างหน้าและตกหลุมบ่อ

3. เพื่อบอกให้ทราบถึงลักษณะของพื้นผิวที่กำลังเดินอยู่

โดย “ไม้เท้าขาว” จะมีประโยชน์สูงสุดต่อคนตาบอด ต่อเมื่อคนตาบอดได้รับการฝึกฝนการใช้จากผู้สอนที่ได้ศึกษาวิชา ความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหว (Orientation and Mobility Instructor หรือ O&M) มาโดยตรง ซึ่งเวลาที่ใช้ในการเรียน และฝึกฝนของคนตาบอดจะต้องนานพอที่จะแน่ใจได้ว่า เขาสามารถใช้ไม้เท้าเป็นเครื่องมือในการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ ที่เขาต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพและอิสระอย่างแท้จริง แต่ถ้าฝึกฝนไม่เพียงพอ นอกจากจะไม่เกิดประโยชน์เต็มที่แล้วยังอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อตัวเขาอีกด้วย

ขอบคุณ : https://www.tddf.or.th/news/detail.php?contentid=0072&postid=0021700&currentpage=1

ขอบคุณ… https://www.dailynews.co.th/article/800864


ย้อนกลับ