มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

โรงเรียนบ้านลาดกระทิง จัดอบรมกิจกรรมการป้องกันการจมน้ำ

โรงเรียนบ้านลาดกระทิง จัดอบรมกิจกรรมการป้องกันการจมน้ำ ให้เด็กชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 88 คน โดยใช้สถานที่ ค่ายห้วยน้ำใส่ จ. ฉะเชิงเทรา ในการจัดอบรม เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2566


ย้อนกลับ