มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

เสวนาวิชาการบำบัดในสวน ครั้งที่ 15“มัดย้อมจากขมิ้นสด”

ภาพกิจกรรม เสวนาวิชาการบำบัดในสวน ครั้งที่ 15“มัดย้อมจากขมิ้นสด”วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2563 เวลา13.30-15.30 น. ณ มูลนิธิเพื่อเด็กพิการในโครงการ พัฒนารูปแบบสวนบำบัดที่เหมาะสมกับเด็กพิการ และครอบครัว สู่การมีส่วนร่วมของชุมชนและท้องถิ่น


ย้อนกลับ