มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

เพิ่ม “มอก.” ยางพาราอีก10 ชนิด


นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม เปิดเผยว่า สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ได้เตรียมกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากยางพารา เพิ่มขึ้นในปี 2563 อีกจำนวน 10 มาตรฐาน เช่น แผ่นยางปูทางผ่านเสมอระดับรถไฟ แผ่นยางปูพื้นสำหรับผู้พิการทางสายตา และยางรัดเอวพยุงหลัง เนื่องจากเป็นสินค้าที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายมากขึ้น ซึ่งขณะนี้เริ่มมีสินค้าดังกล่าวถูกนำเข้ามาจำหน่ายในประเทศเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง แต่อาจยังไม่ได้ มอก. และยังเป็นการสร้างมาตรฐาน ให้กับผู้ผลิตในประเทศ ในการผลิตสินค้าให้ได้ มอก.และสร้างมูลค่าเพิ่ม ให้แก่ยางพาราธรรมชาติ จากที่ผ่านมา สมอ.ได้กำหนด มอก.ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากยางพารา 168 มาตรฐานแล้ว เช่นแผ่นยางกันซึม, ท่อยาง, ท่อยางพร้อมอุปกรณ์ประกอบสำหรับก๊าซหุงต้ม, ถุงมือสำหรับการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์ชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้ง

“เดือน ก.ย.ที่ผ่านมา สมอ.ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะทำงาน ด้านผลิตภัณฑ์ยางภายใต้คณะกรรมการ ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานและคุณภาพของอาเซียน (เอซีซีเอสคิว) ครั้งที่ 29 และการประชุมที่เกี่ยวข้องซึ่งประเทศไทย โดยนางวราภรณ์ ขจรไชยกูล ประธานกรรมการวิชาการรายสาขา คณะที่ 29 ยางและผลิตภัณฑ์ยาง ทำหน้าที่เป็นรองประธานการประชุม และได้เน้นการพิจารณาแผนงานเชิงยุทธศาสตร์ประจำปี 2563 -2568 ที่จะผลักดันกิจกรรมสำคัญๆ เช่น การส่งเสริมผลิตภัณฑ์ยางพารา ที่มีนวัตกรรมด้านมาตรฐาน เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ยาง ที่มีนวัตกรรมให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล ซึ่งจะเป็นผลดีให้ไทยที่เป็นผู้ผลิตยางพารารายใหญ่ของโลก โดยปีที่ผ่านมา ประเทศไทยมีมูลค่าการส่งออกยางพาราจำนวน 147,343 ล้านบาท และมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์ยาง 353,442 ล้านบาท”.

ขอบคุณ : https://www.tddf.or.th/news/detail.php?contentid=0066&postid=0020131

ขอบคุณ… https://www.thairath.co.th/news/business/1682395


ย้อนกลับ