มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

อุทยานแห่งชาติตะรุเตา จังหวัดสตูล แจ้งข่าวดีคนพิการเข้าอุทยานแห่งชาติฟรี เพียงแสดงบัตรประจำตัวผู้พิการ

อุทยานแห่งชาติตะรุเตา จังหวัดสตูล แจ้งข่าวดีคนพิการเข้าอุทยานแห่งชาติฟรี เพียงแสดงบัตรประจำตัวผู้พิการ

วันนี้ (13 ส.ค.62) นายกาญจนพันธ์ คำแหง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติตะรุเตา เปิดเผยว่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ประกาศยกเว้นค่าบริการสำหรับคนพิการที่เข้าในอุทยานแห่งชาติ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คนพิการ สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ในสถานที่ราชการ ได้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนการท่องเที่ยวและนันทนาการในอุทยานแห่งชาติ โดยยกเว้นค่าบริการสำหรับคนพิการเฉพาะชาวไทยที่เข้าในเขตอุทยานแห่งชาติ ทั้งนี้ให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมบัตรประจำตัวคนพิการ เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันตนประกอบการยกเว้นค่าบริการในการเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติ

อุทยานแห่งชาติตะรุเตา ประกอบด้วย เกาะใหญ่น้อย 51 เกาะ รวมเนื้อที่ประมาณ 1,490 ตารางกิโลเมตร มีเกาะที่มีขนาดใหญ่ 7 เกาะ คือ เกาะตะรุเตา เกาะอาดัง เกาะราวี เกาะหลีเป๊ะ เกาะกลาง เกาะบาตวง และเกาะบิสสี โดยเกาะตะรุเตาเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุด มีเนื้อที่ 152.01 ตารางกิโลเมตร สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขามีความลาดชันสูง ยอดเขาที่สูงที่สุดสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 708 เมตร ส่วนชายฝั่งทางด้านตะวันออกของเกาะส่วนมากจะเป็นหน้าผาสูงชันสลับกับอ่าวและหาดทรายโคลน ทางด้านตะวันตกจะมีหน้าผาแต่เฉพาะทางด้านเหนือบริเวณแหลมตันหยงมะระ (ด้านหัวเกาะ) มีที่ราบอยู่เป็นหย่อม ๆ ทางเทือกเขาหลังอ่าว มีอ่าวที่สำคัญ ได้แก่ อ่าวพันเตมะละกา อ่าวสน อ่าวมะขาม อ่าวตะโละอุดัง และอ่าวตะโละวาว เป็นต้น อ่าวต่าง ๆ เหล่านี้มีคลองและลำธารไหล่ผ่านออกสู่ทะเล

สำหรับอัตราค่าบริการเข้าอุทยานแห่งชาติตะรุเตา แบ่งเป็นชาวไทย ผู้ใหญ่ 40 บาท และเด็ก 20 บาท ส่วนชาวต่างชาติ ผู้ใหญ่ 200 บาท และเด็ก 100 บาท เปิดให้บริการตลอดทั้งปี

ขอบคุณ : https://www.tddf.or.th/news/detail.php?contentid=0066&postid=0019816

ขอบคุณ… https://bit.ly/31Gt2Jp


ย้อนกลับ