มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

อาสาเตรียมงาน“ จังหวะดนตรีบรรเลงผ่อนคลายดนตรีในสวน ”

มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ รับสมัครอาสาสมัครจากธนาคารจิตอาสา ช่วยงาน“ จังหวะดนตรีบรรเลงผ่อนคลายดนตรีในสวน ”
ในวัที่ 12 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมาขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ