มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

อาสาสมัครใจดี

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ รับสมัครอาสาสมัครจากธนาคารจิตอาสา ช่วยงาน ติดสติ๊กเกอร์ ส.ค.ส.
ของมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เพื่อส่ง ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่ให้การสนับสนุนมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

img_0619 img_0609 img_0622 img_0632


ย้อนกลับ