มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

อาชาบำบัดฟื้นฟูศักยภาพเด็กพิการทางสติปัญญา

อาชาบำบัดฟื้นฟูศักยภาพเด็กพิการ ทางสติปัญญา พัฒนาเด็กดีขึ้น เด็กกล้าแสดงออก

โครงการอาชาบำบัดฟื้นฟูศักยภาพเด็กพิการ ทางสติปัญญา ที่บริเวณ คาวบอยฟาร์ม 23 หมู่ 4 ตำบลหนองแม่ไก่อำเภอโพธิ์ทองจังหวัดอ่างทอง ที่สนับสนุนโดยกองทุนและส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการสมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทยจัดทำโดยชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดอ่างทอง ที่นำเยาวชนคนพิการทางสติปัญญาของจังหวัดอ่างทอง มาฟื้นฟูศักยภาพโดยใช้ม้า และเลนเกมส์ บำบัด เพื่อให้เด็กพิการได้พัฒนาสมรรถภาพตัวเองเพื่อไม่ให้เป็นภาระในสังคม

ด้าน นายสรรค์ คงเวทย์ เจ้าของฟาร์มม้า”คาวบอยฟาร์ม” กล่าวว่า ทาง”คาวบอยฟาร์ม”ได้เข้าร่วม ในโครงการอาชาบำบัด โดยการนำม้าและความยออกมาให้เด็กๆได้ขี่ม้า พร้อมการแสดงและเล่นเกมส์ที่ทางคาวบอบฟาร์มจัดขึ้น เพื่อกระตุ้นสติปัญญาเยาวชนที่มีปัญหาทางสมอง ให้กลับมาเหมือนเดิม ระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ ถึง 13 มีนาคม เว้นวันเสาร์อาทิตย์ รวม 14 วัน สามารถติดต่อได้ที่ นายสรรค์ คงเวทย์(คาวบอยฟาร์ม) 086-0150245 และ 035-870298 โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

ส่วนทางด้าน นางสาวอุษา สุริแสง ประธานชมรม ชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดอ่างทอง กล่าว่า โครงการอาชาบำบัด เราได้เห็นการพัฒนาของเด็กดีขึ้น เด็กกล้าแสดงออก กล้าที่จะอยู่บนหลังม้าคนเดียว บังคับม้าได้ตามที่ใจต้องการ รู้จักซ้ายรู้จักขวาแล้วการหยุดม้า โดยอาชาบําบัด ไม่ใช่ได้แค่ฟื้นฟูกล้ามเนื้อและร่างกาย แต่ได้ทางด้านสมอง ความจำอารมณ์ การตอบรับจากคนรอบตัวเรา

เป็นการได้ดึงเด็กพิเศษ ออกจากโลกส่วนตัว มามีส่วนร่วมกับกิจกรรม เพื่อบำบัดในเรื่องอารมณ์ร่างกาย และทางสติปัญญา ที่มีความบกพร่องในเรื่องของสมอง ในเรื่องของความจำของเด็ก ก็ทำให้เด็กมีพัฒนาการดี ขึ้น ได้ก้าวออกจากความกลัวกาวออกสู่สังคมที่ได้ร่วมกิจกรรมกับกับเพื่อนฝูงในสังคมต่อไป

ขอบคุณ : https://www.tddf.or.th/news/detail.php?contentid=0066&postid=0019108

ขอบคุณ… https://www.innnews.co.th/regional-news/news_333808/


ย้อนกลับ