มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ออกบูธงานจังหวะแผ่นดิน ครั้งที่11

สอยดาวกันค่า บูธมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ Central World เซ็นทรัลเวิร์ด งานจังหวะแผ่นดิน 11 ระหว่างวันที่ 15-18 มิ.ย.60 ตั้งแต่เวลา 16.30 – 20.00 น. ลานหน้าห้าง เซ็นทรัลเวิลด์


ย้อนกลับ