มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

อบรมฝึกการเคลื่อนไหวแบบญี่ปุ่น (โดสะโฮ)

เมื่อวันที่ 22 – 25 ส.ค.2562 มูลนิธิเพื่อเด็กพิการจัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำผู้ปกครองการฝึกการเคลื่อนไหวแบบญี่ปุ่น (โดสะโฮ) เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการ ให้แก่ผู้ปกครองเด็กพิการ จำนวน 12 ครอบครัวในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดใกล้เคียง โดยมีเจ้าหน้าที่มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ 4 ท่าน ทำหน้าที่เป็น Supervisor (วิทยากร) เพื่อให้ผู้ปกครองที่เข้ารับการอบรมได้พัฒนา / ฝึกฝนทักษะด้านการฝึกการเคลื่อนไหวเด็กพิการ (โดสะโฮ) จนเกิดความชำนาญสามารถนำไปใช้ฟื้นฟูบุตรหลานของตนเอง และพัฒนาผู้ปกครองไปสู่ในระดับแกนนำในการฟื้นฟูเด็กพิการในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช


ย้อนกลับ