มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ห่วงหญิงตั้งครรภ์ขาดไอโอดีน เสี่ยงทารกพิการแต่กำเนิด

เมื่อวันที่ 19 มิ.ย. ที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวระหว่างเป็นประธานเปิดงานรณรงค์เนื่องในวันไอโอดีนแห่งชาติ “ร้านอาหารทั่วไทย ร่วมใจใช้เกลือเสริมไอโอดีน” ว่า การขาดไอโอดีน ยังคงเป็นปัญหาด้านสาธารณสุขที่สำคัญของไทย โดยเฉพาะหญิงตั้งครรภ์ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงนั้น พบว่ามีการขาดสารไอโอดีนในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ยังพบได้มาก ทั้งนี้ ในปี 2561 พบค่าเฉลี่ยไอโอดีนในปัสสาวะหญิงตั้งครรภ์อยู่ที่ 131.7 ไมโครกรัมต่อลิตร โดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขณะที่องค์การอนามัยโลกกำหนดเกณฑ์พื้นที่ขาดสารไอโอดีนในปัสสาวะหญิงตั้งครรภ์น้อยกว่า 150 ไมโครกรัมต่อลิตร

“หากหญิงตั้งครรภ์ขาดไอโอดีน จะส่งผลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการทางสมองของทารกในครรภ์ ยิ่งถ้าหากหญิงตั้งครรภ์ขาดไอโอดีนรุนแรง อาจทำให้แท้ง ทารกพิการแต่กำเนิด ปัญญาอ่อน ร่างกายแคระแกรน ส่วนในผู้ใหญ่ทั่วๆ ไป หากขาดไอโอดีน จะทำให้เกิดภาวะไทรอยด์ฮอร์โมนต่ำ ทำให้มีอาการเฉื่อยชา อ่อนเพลีย และประสิทธิภาพการทำงานลดลง” พญ.พรรณพิมล กล่าว

พญ.พรรณพิมล กล่าวว่า ดังนั้นจึงมีการขับเคลื่อนการใช้เกลือเสริมไอโอดีนในการควบคุมป้องกันโรค แต่เรียนว่าปัจจุบันคนไทยนิยมรับประทานอาหารนอกบ้านมากขึ้น ทางกรมอนามัยจึงใช้โอกาสในวัน ไอโอดีนแห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันที่ 25 มิ.ย. ของทุกปี รณรงค์ให้ร้านค้า ใช้เกลือและเครื่องปรุงรสเสริมไอโอดีนมาประกอบอาหารจำหน่ายเพื่อให้คนไทยได้รับไอโอดีนที่เพียงพอ อย่างไรก็ตาม การใช้เกลือปรุงอาหารถึงแม้จะบอกว่าเป็นเกลือผสมไอโอดีน แต่ไม่ควรรับประทานเกินวันละ 1 ช้อนชา เพราะฉะนั้นเพื่อให้ได้รับไอโอดีนอย่างเพียงพอ ซึ่งเป็นสารที่พบได้ในอาหารทะเล เช่น ปลาทู หอย กุ้ง ปู และสาหร่ายทะเล เป็นต้น ซึ่งประชาชนสามารถเลือกรับประทานได้

ขอบคุณ : https://www.dailynews.co.th/politics/715630
ขอบคุณ : https://www.tddf.or.th/


ย้อนกลับ