มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

สำรวจความพร้อมในการเสนอตัวขอรับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 49

คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ลงพื้นที่จังหวัดตรัง เพื่อสำรวจความพร้อมในการเสนอตัวขอรับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 49 (พุทธศักราช 2567) และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 39 (พุทธศักราช 2568)

นายวิวัฒน์ วิกรานตโนรส อดีตรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ที่ปรึกษาคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเจ้าภาพจัดการแข่งขัน พร้อมด้วยนายปัญญา หาญลำยวง (อดีตรองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา) และนายธัชนาถ ทองประกอบ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ การกีฬาแห่งประเทศไทย กรรมการคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ลงพื้นที่จังหวัดตรัง เพื่อสำรวจพื้นที่ความพร้อมด้านสนามแข่งขันกีฬา ด้านที่พักนักกีฬาและด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอตัวขอรับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 49 (พุทธศักราช 2567) และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่ 39 (พุทธศักราช 2568) โดยมีนายณรงค์ โสภารัตน์ ผู้อำนายการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง ให้การต้อนรับ พร้อมให้ข้อมูลกับคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ณ สนามกีฬาเทศบาลนครตรัง

นายณรงค์ โสภารัตน์ ผู้อำนายการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง กล่าวว่า จังหวัดตรัง ได้เสนอตัวขอรับการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 49 (พุทธศักราช 2567) และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 39 (พุทธศักราช 2568) กับการกีฬาแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยมีจังหวัดขอนแก่น บุรีรัมย์ จันทบุรี กระบี่ อุดรธานี ร่วมเสนอตัวในครั้งนี้ด้วย

ทั้งนี้ จังหวัดตรัง ได้เตรียมความพร้อมเรื่องของสนามแข่งขัน เพื่อรองรับการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 49 (พุทธศักราช 2567) และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 39 (พุทธศักราช 2568) โดยมีความคืบหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ 90 มีสนามกีฬาที่จะรองรับการจัดการแข่งขันทุกชนิดกีฬาภายในพื้นที่ ในขณะที่สถานที่พักของนักกีฬา ได้นำเสนอสถานที่พักตามโรงแรมและหอพักของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ซึ่งในวันนี้ (อาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน 2563) คณะกรรมการฯ ได้ลงพื้นที่มาสำรวจความพร้อมตามที่จังหวัดตรังได้เคยนำเสนอไว้ โดยในวันพรุ่งนี้ (จันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2563) จะได้นำเสนอ ความพร้อมของจังหวัดตรัง เพิ่มเติมจากภาคธุรกิจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าของพื้นที่ซึ่งเป็นที่ตั้งของสนามกีฬาต่าง ๆ เพื่อยืนยันความพร้อมในการจัดการแข่งขัน ณ โรงแรมเรือรัษฎา อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ในเวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ขอบคุณ : https://www.tddf.or.th/news/detail.php?contentid=0066&postid=0021769&currentpage=1

ขอบคุณ… https://bit.ly/3oPojBi


ย้อนกลับ