มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

สัปดาห์รณรงค์ “วันตับอักเสบโลก 2562”

สัปดาห์รณรงค์ “วันตับอักเสบโลก 2562”
ชวนคนไทยตรวจคัดกรองโรคไวรัสตับอักเสบบีและซี ฟรี‼️ ระหว่างวันที่ 5 – 9 ส.ค. 62 ณ โรงพยาบาลในสังกัดที่เข้าร่วมโครงการ 79 แห่งทั่วประเทศ  ที่มา: สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช)


ย้อนกลับ