มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

สตรี – หนังสั้นสะท้อนชีวิต ประกายแสงจากความเงียบ

หนังสั้นสะท้อนชีวิต ประกายแสงจากความเงียบ – ผลงานสร้างสรรค์ภาพยนตร์สั้นไม่ว่าจะใช้ทุนจัด สร้างมากหรือน้อยย่อมทำให้เกิดแง่คิดมุมคิดที่เปลี่ยนแปลงไป

“Shining Silence” ภาพยนตร์สั้นที่นำเสนอมุมมองการใช้ชีวิตให้มีความสุขของคนพิการทางการได้ยิน โดยนำเรื่องราวของปุ๊กกี้ กาญจนา พิมพา Miss Deaf Thailand และ Miss deaf Asia ปี 2019 มาร้อยเรียงเป็นภาพยนตร์สั้น เผยแพร่ให้ผู้ชมได้รู้จัก เข้าใจมุมมองการคิด การใช้ชีวิตของสตรีพิการทางการได้ยิน ครอบครัวในบทบาทการดูแลคนพิการ รวมถึงการดูแลบุตรให้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในสังคม จากโครงการ 7 Inspirations โดยเงินทุนสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ดำเนินการสร้างโดยอาจารย์จากวิทยาลัยวิจัยนวัตกรรมทางการศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)

ดร.ทอแสงรัศมี ถีถะแก้ว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร สจล. ในฐานะหัวหน้าโครงการ 7 Inspiration กล่าวว่าภาพยนตร์สั้นเรื่องนี้เป็นตัวแทนของสื่อสร้างสรรค์ที่ช่วยส่งเสียงและฉายภาพบอกเรื่องราวของพลังใจ ส่งต่อให้ผู้คนทั่วไปเข้าใจชีวิต คุณค่าผ่านมุมคิดของคนพิการมากขึ้น เพื่อสร้างเจตคติที่ดีต่อคนพิการแทนภาพการสื่อสารที่ส่วนใหญ่จะฉายภาพชีวิตที่ด้อยโอกาสของคนพิการในสังคมไทย ทำให้คนในสังคมเห็นว่าคนพิการอาจมีข้อจำกัดบางประการ แต่พวกเขาก็สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข และทำทุกๆ อย่างได้เต็มความสามารถที่พวกเขามีไม่ต่างจากคนทั่วไป

ด้าน แม็กกี้ เนตรชนก จันทา ผู้รับบท “ปุ๊กกี้” ในเรื่องนี้ บอกเล่าว่า “หนูตั้งใจเล่นละครและมีความรู้สึกไปกับบทละคร เข้าใจตัวละครนี้เพราะเป็นเรื่องจริงของเพื่อนหนู หนูเข้าใจความรู้สึกของ ปุ๊กกี้ เข้าใจอารมณ์ของบทมากในการแสดง ครั้งนี้ หนูรับรู้ถึงอารมณ์จนหนูร้องให้ได้จริง การแสดงครั้งนี้ทำให้ได้ประสบการณ์ดีๆ มากมาย”

สำหรับ ปุ๊กกี้ กาญจนา พิมพา Miss Deaf Thailand 2019 และ Miss Deaf Asia 2019 กำลังศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาคอมพิวเตอร์ หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปุ๊กกี้พิการหูหนวกตั้งแต่กำเนิด เข้าศึกษาที่โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี และมาสมัครที่มหาวิทยาลัยในกรุงเทพฯ แต่ไม่มีที่เรียนเพราะไม่มีล่ามดูแล จึงกลับไปศึกษาที่จังหวัดสกลนคร

เธอเล่าว่า “ถึงปุ๊กกี้จะไม่ได้ยินเสียงใครและพูดไม่ได้ แต่สามารถสื่อสารกันได้หากเราเปิดใจต่อกัน สำหรับน้องๆ ผู้พิการทุกคน ปุ๊กกี้อยากให้ทุกคนมีความฝันและทำตามความฝันมาสร้างโลกแห่งความสุขที่เปล่งประกายแสงแห่งความหวัง ความฝัน และพลังสร้างสรรค์ร่วมกัน”

นับดาว องค์อภิชาต ผู้อำนวยการกองประกวด Miss & Mister, Miss Queen, Mrs. Deaf Thailand เผยว่ารู้สึกภูมิใจที่ภาพยนตร์เรื่องนี้จะช่วยฉายภาพและช่วยประชาสัมพันธ์ให้คนทั่วไปในสังคมรู้จักเวทีความสามารถของคนพิการทางการได้ยิน เพราะไม่ใช่แค่การจัดประกวดความงาม แต่กลุ่มคนพิการเองรวมพลังทำงานนี้ โดยตนเองใช้เวลาตลอด 10 ปีที่ผ่านมาสร้างโอกาสในชีวิตให้เด็กๆ และหนุ่มสาวคนพิการเชื่อมั่นในตนเอง มีโอกาสในการประกอบอาชีพและประสบความสำเร็จในชีวิต

สนใจติดตามรับชมภาพยนตร์สั้น Shining Silence ที่เฟซบุ๊ก เพจ shiningsilencemovie หรือ YouTube : Shining Silence

ขอบคุณ : https://www.tddf.or.th/news/detail.php?contentid=0066&postid=0021833&currentpage=1

ขอบคุณ… https://www.khaosod.co.th/newspaper/newspaper-inside-pages/news_5292649


ย้อนกลับ