มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ศูนย์บริการคนพิการ ชมรมผู้ปกครองเด็กพิการ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ศูนย์บริการคนพิการ ชมรมผู้ปกครองเด็กพิการ จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการประจำเดือน พฤษภาคม 2566 โดยมีกิจกรรม การฝึกการเคลื่อนไหวแบบญี่ปุ่น (โดสะโฮ) และ กิจกรรมสร้างพัฒนาการธรรมชาติบำบัด “จัดแจกันดอกไม้” มีผู้ปกครองและเด็กพิการเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน  15 ครอบครัว วันที่ 25 พฤษภาคม 2566


ย้อนกลับ