มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ศูนย์บริการคนพิการ ชมรมผู้ปกครองเด็กพิการ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ศูนย์บริการคนพิการ ชมรมผู้ปกครองเด็กพิการ จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการประจำเดือน พฤษภาคม 2566 โดยมีกิจกรรม การฝึกการเคลื่อนไหวแบบญี่ปุ่น (โดสะโฮ) และ กิจกรรมสร้างพัฒนาการธรรมชาติบำบัด “น้ำหมักจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง”  โดยมีผู้ปกครองเด็กพิการเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน  15 ครอบครัว วันที่ 11 พฤษภาคม2566


ย้อนกลับ