มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ศูนย์บริการคนพิการ ชมรมผู้ปกครองเด็กพิการ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ศูนย์บริการคนพิการ ชมรมผู้ปกครองเด็กพิการ จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการประจำเดือน มีนาคม 2566 โดยมีกิจกรรม ประเมินพัฒนาศักยภาพเด็กพิการ และ “กิจกรรมสร้างพัฒนาการธรรมชาติบำบัด (ตำลุยสวน)”โดยมีผู้ปกครองและเด็กพิการเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน  15 ครอบครัว วันที่ 9 มีนาคม 2566

 


ย้อนกลับ