มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ศธ.ยื่นอุทธรณ์สำนักงบประมาณ ขอเงินกองทุนคนพิการคืน

เมื่อวันที่ 25 มี.ค. คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการที่ประชุมได้หารือถึงการใช้เงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (สศศ.) โดยกองทุนนี้จำนวนเงินกว่า 300 ล้านบาท ซึ่งขณะนี้กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณจะขอคืนเงินจำนวนดังกล่าว เนื่องจากไม่ได้มีการใช้เงินจากกองทุนนี้มากว่า 3 ปีแล้ว เพราะมีเรื่องทุจริตเกิดขึ้นเมื่อปี 2560 มีการตรวจสอบพบการเบิกจ่ายใช้เงินจากกองทุนผิดวัตถุประสงค์จึงทำให้มีการตั้งคณะกรรมการสืบข้อเท็จจริงขึ้น ซึ่งที่ผ่านมาได้เข้าสู่กระบวนการสอบสวนจนนำไปสู่การดำเนินการทางวินัยกับ ผู้เกี่ยวข้องไปแล้ว อย่างไรก็ตาม จากกรณีการทุจริตดังกล่าวได้ส่งผลให้ไม่ได้มีการใช้เงินจากกองทุน ซึ่งทำให้คนพิการเสียประโยชน์ไปในช่วงที่ผ่านมา

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวอีกว่า ทั้งนี้ จากกรณีดังกล่าว ที่ประชุมจึงมีมติให้ยื่นเรื่องอุทธรณ์ไปยังสำนักงบประมาณ โดยให้รวบรวมแผนงานการจัดการศึกษาคนพิการด้านต่างๆ เพื่อสรุปให้สำนักงบประมาณพิจารณาว่ากระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) มีความจำเป็นที่จะต้องใช้เงินจากกองทุนนี้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดต่อคนพิการอย่างไรบ้าง ขณะเดียวกันที่ประชุมยังเห็นชอบให้มีการสรรหาผู้จัดการกองทุนด้วย นอกจากนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับคนพิการได้นำเสนอนวัตกรรมการเรียนรู้สำหรับคน พิการอย่างหลากหลาย ซึ่งที่ประชุมจึงให้รวบรวมข้อมูลเหล่านี้และไปศึกษาว่านวัตกรรมคนพิการจะนำมาใช้ได้จริงหรือไม่ รวมถึงในอนาคตเงินจากกองทุนคนพิการฯนอกจากจะช่วยเหลือการจัดการศึกษาแล้วจะต้องนำมาพัฒนาครู สร้างนวัตกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคนพิการด้วย.

ขอบคุณ : https://www.tddf.or.th/news/detail.php?contentid=0066&postid=0022393&currentpage=1

ขอบคุณ… https://www.thairath.co.th/news/local/2057667


ย้อนกลับ