มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเด็กรายใหม่ จำนวน 3 ราย

 เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาศักยภาพเด็กพิการโดยชุมชน มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ อาสาสมัครชมรมผู้ปกครองเด็กพิการ ฯ ครูและพี่เลี้ยงศูนย์การศึกษาพิเศษ ฯ จ.นครศรีธรรมราช หน่วยบริการสิชล ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเด็กรายใหม่ จำนวน 3 ราย เพื่อเสริมสร้างกำลังใจให้ครอบครัว ประเมินพัฒนาการและวางแผนการฟื้นฟูรายบุคคลย้อนกลับ