มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านครอบครัวเด็กพิการ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาศักยภาพเด็กพิการฯ นักสังคมสงเคราะห์ ผู้ช่วยครู  มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน แนะนำการฟื้นฟูฯ ที่บ้าน เสริมสร้างกำลังใจ พูดคุยการวางแผนการช่วยเหลือเกี่ยวกับคุ้มครองสวัสดิภาพคนพิการ และการเข้าถึงสิทธิต่างๆ พร้อมมอบสิ่งของใช้จำเป็นสำหรับครอบครัวเด็กพิการ จำนวน 5 ครอบครัว (ในเขตพื้นที่อุดมสุข อ่อนนุช ประเวศ และบางนา สมุทรปราการ) เมื่อวาน วันพุธที่ 18 ตุลาคม 2566


ย้อนกลับ