มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านครอบครัวเด็กพิการ

เมื่อวันที่ 10 มิ.ย. 63 เจ้าหน้าที่มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านครอบครัวเด็กพิการ ในเขตบึงกุ่ม สุขุมวิท และลาดกระบัง จำนวน 3 ครอบครัว เพื่อให้คำแนะนำเรื่องการฟื้นฟูพัฒนาศักภยาพเด็กพิการแก่ผู้ปกครองเด็กพิการ อีกทั้งเสริมสร้างกำลังใจผู้ปกครอง และให้การช่วยเหลือของใช้จำเป็นสำหรับเด็กพิการและครอบครัวย้อนกลับ