มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

รับรางวัล Parents of The Year 2019

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562   มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ  โดย คุณสุชญา เฑียรแสงทอง ผู้อำนวยการ มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เป็นตัวแทนเข้ารับรางวัล Parents of The Year 2019  โดย Amarin Baby & Kids  ในประเภทรางวัล Best Innovation of Family สุดยอดนวัตกรรมสำหรับครอบครัว  รองอันดับ 1 จากอุปกรณ์ฝึกทักษะสำหรับเด็กสมองพิการ C.P.

 


ย้อนกลับ