มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

รัฐถึงกับสะดุ้ง! คนจนประเทศไทยทะลัก ได้ถือบัตรสวัสดิการเพิ่มอีก 3.1 ล้านคน

นายลวรรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า หลังจากกระทรวงการคลังได้ลงพื้นที่เพื่อสำรวจกลุ่มคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนเพื่อขอรับสวัสดิการแห่งรัฐ เมื่อปี 60 ได้นั้น ล่าสุดพบว่า มียอดประชาชนมาขอลงทะเบียนเพิ่มเติมอีก 4.5 ล้านคน ซึ่งในจำนวนนี้ได้สำรวจและตรวจสอบแล้วพบว่า ผ่านหลักเกณฑ์จำนวน 3.1 ล้านคน และเมื่อรวมกับยอดผู้ถือบัตรสวัสดิการฯเดิม 11.4 ล้านคนแล้ว ทำให้ยอดรวมของผู้ถือบัตรสวัสดิการฯเพิ่มขึ้นเป็น 14.5 ล้านคน

สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการฯรายใหม่ทั้ง 3.1 ล้านคน จะได้รับบัตรสวัสดิการฯภายใน 15 ธ.ค.นี้ และจะเริ่มใช้บัตรสวัสดิการฯได้ตั้งแต่ 1 ม.ค.62 เป็นต้นไป โดยผู้ถือบัตรสวัสดิการฯ รายใหม่ จะได้รับสิทธิ์เช่นเดียวกับรายเดิมคือ เงินอุดหนุนในการซื้อสินค้าจากร้านธงฟ้าประชารัฐ 200 บาท และ 300 บาท ค่ารถ บขส. ค่ารถไฟฟรี เป็นต้น ส่วนประชาชนที่ถูกตัดสิทธิ์ 1.4 ล้านคน สามารถอุทธรณ์ได้ตั้งแต่วันที่ 16-30 พ.ย.นี้ และจะประกาศผลกลางเดือน ธ.ค.61

นางญาณี แสงศรีจันทร์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง กรมบัญชีกลาง กล่าวว่า กระทรวงการคลังไม่ได้เลื่อนการคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม (แวต) ในอัตรา 7% แก่ประชาชนที่ถือบัตรสวัสดิการฯ โดยโครงการดังกล่าว เริ่มดำเนินการตั้งแต่ 1 พ.ย.61 ไปจนถึง 30 เม.ย.62 รวมระยะเวลา 6 เดือน ส่วนผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1-14 พ.ย.61 มีผู้ถือบัตรสวัสดิการฯ ได้ใช้จ่ายเงินผ่านบัตร 557,266 ราย จำนวนเงิน 145 ล้านบาท โดยจะได้รับเงินคืนแวตจำนวน 9 ล้านบาท โดยกรมบัญชีกลางจะคืนเงินแวตที่ใช้จ่ายในเดือน พ.ย. ในวันที่ 14 ธ.ค.61.

ขอบคุณ… https://www.thairath.co.th/content/1422936


ย้อนกลับ