มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

รักษาราชการ ผอ.สพป.ปข.1 ตรวจเยี่ยมสนามการคัดเลือกพนักงานราชการ

เมื่อวันที่ 1 ก.ค.63 เวลา 09.00 น นายสุรวิทย์ ทับเหล็ก รอง ผอ.สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ประธานคณะกรรมการการสรรหา และ เลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ และ ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูวิกฤต และ ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม รวม 10 อัตรา โดยในวันนี้ นายสุรวิทย์ ทับเหล็ก รอง ผอ.สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ร่วมเป็นคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ พี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม ซึ่งมีผู้มีสิทธิสอบ รวมจำนวน 22 คน ณ ห้องประชุมตาม่องล่าย สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จากนั้น เวลา 10.00 น. ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยการดำเนินการสรรหาฯ พร้อมทั้งให้กำลังใจคณะกรรมการกลางและคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรร พนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ และลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูรายเดือน ฯ ซึ่งมีผู้สิทธิเข้ารับการสรรหา รวมกว่า 50 คน ณ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์

ขอบคุณ : https://www.tddf.or.th/news/detail.php?contentid=0066&postid=0021288&currentpage=1

ขอบคุณ… https://siamrath.co.th/n/166574


ย้อนกลับ