มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

รมว.พม.ลงพื้นที่พบชาวบ้านนิคมสร้างตนเองท้ายเหมือง จังหวัดพังงา

วันที่1 ต.ค.63-ผู้สื่อข่าวรายงาน ว่า นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วย นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และคณะ(รองปลัดกระทรวง รองอธิบดีฯ ผู้ตรวจฯ กระทรวง ฯลฯ) ลงพื้นที่นิคมสร้างตนเอง ต.ทุ่งมะพร้าว อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา เพื่อตรวจเยี่ยม ติดตามผลความก้าวหน้าการดำเนินงานการขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ มั่นคงของมนุษย์ในจังหวัดพังงา โดยมี นายจำเริญ ทิพญพงษ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นางกันตวรรณ ตันเถียร กุลจรรยาวิวัฒน์ ประธานกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์จังหวัดพังงา พร้อมชาวนิคมสร้างตนเองฯ ร่วมให้การต้อนรับ

ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ได้ยื่นหนังสือข้อเสนอ นโยบายสู่พังงาแห่งความสุข โดยประชาคมพังงาแห่งความสุข ผ่านปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขอช่องทางในการขับเคลื่อนงานกิจการเพื่อสังคม “บริษัทพิเศษเด็ก วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด” โดยเครือข่ายคนพิการจังหวัดพังงา การพัฒนาคุณภาพชีวิต แก่สมาชิกนิคมสร้างตนเอง ก่อนแบ่งปันเรื่องราว จากกลุ่มเป้าหมายที่ประสบความสำเร็จการเข้าร่วมโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต กับกระทรวง พม.เช่น กลุ่มอาชีพของสมาชิกนิคมสร้างตนเองท้ายเหมือง ชมรมผู้สูงอายุจังหวัดพังงา อพม.จังหวัดพังงา และกรรมการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลจังหวัดพังงา และขอให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้การสนับสนุนการขับเคลื่อน โครงการปฏิรูปผู้ประสบปัญหาทางสังคม และคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดพังงาอย่างต่อเนื่อง

จากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้มอบธงพระปรมาภิไธยธงชาติ พระบรมมาฉายาลักษณ์และเงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคม มอบป้ายบ้านพอเพียงชนบทระดับจังหวัด มอบ นค.3 มอบนมผงเด็ก มอบถุงยังชีพแก่ผู้ป่วยติดเตียง มอบหน้ากากแบบผ้าให้แก่เด็ก และร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับทุกกลุ่มที่เข้าร่วมงานอย่างสดชื่นเต็มไปด้วยรอยยิ้มและยินดี ที่มีผู้บริหารเกือบยกกระทรวงมาร่วมกิจกรรมอย่างเป็นกันเอง

ขอบคุณ : https://www.tddf.or.th/news/detail.php?contentid=0066&postid=0021770&currentpage=1

ขอบคุณ… https://siamrath.co.th/n/193962


ย้อนกลับ