มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ส่งต่ออุปโภค บริโภคที่ได้รับจากผู้ใหญ่ใจดี

มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ส่งมอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น ที่ได้รับจากผู้ใหญ่ใจดีเช่นผ้าอ้อมสำหรับเด็กพิการ , แผ่นรองซับ,มกล่อง UHT รสจืด ส่งต่อให้กับ มูลนิธิศูนย์รวมมิตรเพื่อเด็กและเยาวชน จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม  2566 ที่ผ่านมา


ย้อนกลับ