มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเด็กในพื้นที่อำเภอเมือง และอำเภอท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

จ้าหน้าที่และนักสังคมสงเคราะห์ฝ่ายพัฒนาศักยภาพเด็กพิการโดยชุมชน มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเด็กในพื้นที่อำเภอเมือง และอำเภอท่าศาลา จำนวน 4 ครอบครัว เพื่อเสริมสร้างกำลังใจครอบครัว ติดตามพัฒนาการ ให้คำแนะนำการฟื้นฟู และมอบสิ่งของที่จำเป็นสำหรับเด็กพิการจากมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ และชุดรับขวัญลูกน้อย ที่ได้รับจากมูลนิธิกสิกรไทย เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา


ย้อนกลับ