มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ร่วมงานวนเกษตรแฟร์ จัดโดยเครือข่ายท่องเที่ยว เกษตร นิเวศและชุมชนฉะเชิงเทรา

มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ร่วมงานวนเกษตรแฟร์ จัดโดยเครือข่ายท่องเที่ยว เกษตร นิเวศและชุมชนฉะเชิงเทรา โดยมีนายแพทย์ประพจน์ เภตรากาศ ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ และอาจารย์วินัย สุวรรณไตร เป็นผู้เปิดงาน งานครั้งนี้เป็นการเปิดพื้นที่ครั้งแรกของการรวมตัวเครือข่ายซึ่งได้ขับเคลื่อนการทำงานเครือข่ายภายใต้โครงการ SE ของค่ายห้วยน้ำใส จัดขึ้นระหว่าง วันที่ 19-21 พฤษภาคม 2566 ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงด้านนวนเกษตร


ย้อนกลับ