มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ส่งมอบสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นให้กับครอบครัวเด็กพิการ

มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ส่งมอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น อาทิ ข้าวสาร แพมเพิร์ส หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ และน้ำยาฆ่าเชื้อที่ได้รับบริจาคจากผู้ใหญ่ใจดี ให้กับตัวแทนจาก ศูนย์การเรียนรู้ฟื้นฟูเด็กพิการโดยครอบครัวเขตสะพานสูง


ย้อนกลับ