มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ พื้นที่​ กรุงเทพฯ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน​เด็กพิการ

ทีมคุณครู นักสังคมสงเคราะห์ ฝ่ายพัฒนาศักยภาพเด็กพิการฯ  พร้อมผู้ช่วยครู (ผู้ปกครองเด็กพิการ) มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ พื้นที่ กรุงเทพฯ   ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน แนะนำการฟื้นฟูฯ ที่บ้าน  เสริมสร้างกำลังใจ และมอบสิ่งของใช้จำเป็นสำหรับครอบครัวเด็กพิการ  (ในอำเภอเลาขวัญ, อำเภอบางแม่หม้าย และบ้านช้าง จ.สุพรรณบุรี) จำนวน 3 ครอบครัว เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566


ย้อนกลับ