มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เมื่อวันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ได้ต้อนรับนักศึกษาและอาจารย์จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะศึกษาศาสตร์มาเยี่ยมชมดูงานด้านการฟื้นฟูเด็กพิการโดยครอบครัว ในศูนย์บริการ และร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิดด้านการฟื้นฟูเด็กพิการย้อนกลับ