มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

มหาวิทยาลัยต่างประเทศเห็นความสำคัญของการมีพื้นที่สีเขียว

มหาวิทยาลัยต่างประเทศเห็นความสำคัญของการมีพื้นที่สีเขียว เนื่องจากพบว่าที่ผ่านมามีข้อมูลนักเรียน นักศึกษาป่วย เสียชีวิตจากสุขภาพทางจิต โรคเครียด
https://www.studyinternational.com/…/universities-must-int…/


ย้อนกลับ