มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ภาพกิจกรรมจัดเสวนาวิชาการ “บำบัดในสวน”

โครงการ พัฒนารูปแบบสวนบำบัดที่เหมาะสมสำหรับเด็กพิการและครอบครัวสู่การมีส่วนร่วมของชุมชนและท้องถิ่น
กิจกรรม : จัดเสวนาวิชาการ “บำบัดในสวน”  หัวข้อ : “จัดดอกไม้แห่งความรัก” สนับสนุนโดย : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) วันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2562 ณ มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ


ย้อนกลับ