มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

พม.จ่ายเงินเยียวยาคนพิการ 1,000 บาท 2 ล้านคน 29 พ.ค.นี้

พม. จ่ายเงินเยียวยาคนพิการ 1,000 บาท 29 พ.ค.นี้ ให้กับคนที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ จำนวน 2.03 ล้านคน

เมื่อวันที่ 19 พ.ค.63 นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยว่า ได้รับหนังสือด่วนที่สุด จากกรมบัญชีกลาง ซึ่งส่งมายังอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) อธิบายถึงขั้นตอนการโอนเงินเยียวยาให้กับคนพิการ ที่มีบัตรคนพิการทั่วประเทศ 2 ล้านคน คนละ 1,000 บาท เพื่อช่วยเหลือคนพิการที่มีความเดือดร้อนและได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โรคโควิด-19 (COVID-19)

โดยหน่วยงานท้องถิ่นและ พก. ได้ส่งบัญชีของทุกคนครบถ้วนแล้ว ซึ่งจะมีการตรวจสอบความถูกต้องหลังจากนั้นจะโอนเงินเข้าธนาคารไปยังบัญชีของแต่ละคน รวมทั้งโอนเงินสดให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจ่ายให้กับคนพิการโดยตรง ในวันที่ 29 พฤษภาคมนี้ โดยคนพิการทุกคนจะได้รับเงินเยียวยา 1,000 บาท

สำหรับเงินเยียวยาดังกล่าว คณะรัฐมนตรี ได้เห็นชอบก่อนหน้านี้ ให้จ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาคนพิการ เฉพาะคนที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ จำนวน 2.03 ล้านคน คนละ 1,000 บาท จำนวน 1 ครั้ง จากงบประมาณกองทุนส่งเสริมและพัฒนคุณภาพชีวิตคนพิการ (กองทุนฯ) ภายในกรอบวงเงิน จำนวน 2,027.46 ล้านบาท

ขอบคุณ : https://www.tddf.or.th/news/detail.php?contentid=0066&postid=0021073

ขอบคุณ… https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/881289


ย้อนกลับ