มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

พก.แจงข่าวจ่ายเงินเยียวยาคนพิการ

นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) กล่าวว่า กรณีที่มีการแชร์ข่าวในโลกโซเชียลเรื่องมาตรการเงินช่วยเหลือเยียวยาคนพิการ ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด -19 ระบุว่า ผู้ใดรู้จักผู้พิการ หรือญาติผู้พิการ หรือผู้ดูแลผู้พิการ ให้ไปยื่นเรื่อง ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พมจ.) ทั่วประเทศเพื่อขอรับเงินช่วยเหลือ 2,000 บาทนั้น พก.ย้ำว่าข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริง โดยข้อเท็จจริงของเรื่องดังกล่าว คือ เมื่อวันที่ 28 เม.ย.2563 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบเรื่องมาตรการเงินช่วยเหลือเยียวยาคนพิการ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นให้กับคนพิการทุกคนที่มีบัตรประจำตัวคนพิการคนละ 1,000 บาท ซึ่งเป็นการจ่ายครั้งเดียว โดยใช้งบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

อธิบดี พก. กล่าวต่อไปว่า พก.ซึ่งได้ประสานงานกับกระทรวงการคลังเพื่อเร่งจ่ายเงินให้คนพิการโดยเร็วและไม่ต้องลงทะเบียนใดๆ แบ่งการจ่ายเงินเป็น 2 กลุ่ม คือ 1.คนพิการที่เคยได้รับเบี้ยความพิการ กรณีมีบัญชีธนาคาร จะโอนเงินเข้าบัญชี และกรณีรับเป็นเงินสด จะได้รับเงินสด และ 2.คนพิการที่ไม่ได้รับเบี้ยความพิการ พม.จะส่งเจ้าหน้าที่ลงเยี่ยมบ้านและจ่ายเงินให้คนพิการโดยเร็ว ทั้งนี้ หากมีปัญหาข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่ พก. โทร. 0-2354-3388 ต่อ 307 หรือกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โทร.0-2106-9307 หรือศูนย์ช่วยเหลือสังคมโทร.1300 และสายด่วนคนพิการ โทร. 1479 รวมทั้งศูนย์บริการคนพิการจังหวัดทั่วประเทศ หรือช่องทางออนไลน์ต่างๆ ของ พก.

ขอบคุณ : https://www.tddf.or.th/news/detail.php?contentid=0066&postid=0021001

ขอบคุณ… https://www.thairath.co.th/news/society/1837779


ย้อนกลับ