มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ผู้ว่าฯนครศรีธรรมราช ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ

วันที่ 15 เม.ย. 63 นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยนาย ช โชคชัย คำแหง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ต.สระแก้ว อ.ท่าศาลา เกี่ยวกับมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 มีนางอุบล ทองสลับล้วน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช นางสาวเกสรา สัพพะเลข ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมต้อนรับ ทั้งนี้ก่อนเข้าศูนย์ฯ ได้มีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และล้างเมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ทุกคน ตามมาตรเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคโควิด-19 โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้เยี่ยมให้กำลังใจการตัดเย็บหน้ากากผ้าสำหรับใช้ภายในหน่วยงาน และแจกจ่ายให้แก่บุคคลภายนอก นอกจากนี้ได้ตรวจเยี่ยมการเตรียมอาคารสำหรับใช้เป็นห้องกักตัวกรณีที่คนพิการมีอาการเจ็บป่วย ต้องสงสัยเฝ้าระวัง โดยอาคารอยู่แยกเป็นเอกเทศจากอาคารอื่น ๆ โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้มอบหน้ากากอนามัยให้แก่ผู้อำนวยการศูนย์ฯ สำหรับใช้แทนหน้ากากผ้ากรณีที่มีความเสี่ยงในการปฏิบัติงานด้วย

สำหรับศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการจังหวัดนครศรีธรรมราช มีบุคลากร 29 คน มีคนพิการในความดูแลจำนวน 69 คน เดินทางมาจาก 14 จังหวัดภาคใต้ โดยมีการฝึกอาชีพให้คนพิการเพื่อให้สามารถนำไปประกอบอาชีพได้ มี 6 แผนก ได้แก่ นวดไทยเพื่อสุขภาพ ตัดผมชาย ตัดเย็บผ้าและงานประดิษฐ์ ขนมพื้นบ้านอาหารพื้นเมือง งานเกษตร และซักรีด

ขอบคุณ : https://www.tddf.or.th/news/detail.php?contentid=0066&postid=0020907

ขอบคุณ… https://www.banmuang.co.th/news/region/188434


ย้อนกลับ