มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ประดิษฐ์ดอกดารารัตน์เพื่อพ่อ จำนวน ๑๙๙ ดอก

กิจกรรมประดิษฐ์ดอกดารารัตน์เพื่อพ่อ จำนวน ๑๙๙ ดอก โดยผู้ปกครองเด็กพิการ ร่วมกับเจ้าหน้าที่มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เพื่อนำไปใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


ย้อนกลับ