มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ประชุมผู้เชี่ยวชาญงาน Community Based Rehabilitation (CBR)

เมื่อวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2559 มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ได้จัดประชุมผู้เชี่ยวชาญงาน Community Based Rehabilitation (CBR)โดยมีประเด็นหารือเกี่ยวกับสถานการณ์งาน Community Based Rehabilitation (CBR) ในประเทศไทย ทั้งในส่วนของความสำเร็จ และทิศทางงาน CBR ในอนาคต รวมถึงการเตรียมความพร้อมในการจัดสัมมนางาน Community Based Rehabilitation (CBR) ระดับชาติ การพัฒนาความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย และ การก่อตั้งเครือข่ายงาน CBR ในระดับชาติ

IMG_5737 IMG_5741 IMG_5783 IMG_5784 IMG_5788 IMG_5789 IMG_5790 IMG_5830 IMG_5833 IMG_5839 IMG_5845


ย้อนกลับ