มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ประชาสัมพันธ์ ขยายโอกาสการจ้างงานคนพิการ

ทางมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม https://www.sif.or.th/ ดำเนินการสนับสนุนโอกาสให้เกิดการจ้างงานคนพิการเพิ่มมากขึ้น โดยการทำหน้าที่ประสาน เชื่อมโอกาส และคัดเลือกคนพิการที่มีศักยภาพเพื่อให้เกิดการสัมภาษณ์งานจริงจากบริษัทชั้นนำ โดยต้องการคนพิการทุกประเภทที่จบการศึกษาระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษาเข้าร่วมเพื่อขยายโอกาสการจ้างงานตรง

โดยคนพิการที่สนใจ สามารถฝากใบสมัครของท่านได้ตามลิ้งนี้ >>>https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKK5Wg4tyOKP9HUG36XnuuU_HfwOB-JBRs3Ii3HFduU93_OQ/formResponse

***เปิดรับใบสมัครแล้ววันนี้ ถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560***

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ที่เบอร์ 094-479-2234 หรือ Line ID 4483559


ย้อนกลับ